Ofta nämns resistens (t.ex. mot antibiotika) hos bakterier som bevis för att mutationer kan skapa nya, positiva egenskaper. Hur kan man förklara detta ur ett skapelseperspektiv?

Resistens hos bakterier är exempel på mikroevolution, dvs en variation eller anpassning till miljön. Det har vi många observationer av. Däremot är makroevolution, dvs från bakterie till människa, en spekulation utan belägg i naturen.

Det finns olika typer av resistens hos bakterier. Gemensamt för dem alla är att det inte skapas någon ny genetisk information. Ibland tillförs den fientliga bakterien information utifrån vilket gör den resistent. Och ibland försvinner en bit information från bakteriens DNA-sträng, vilket gör att den inte längre kan angripas av antibiotikan.

Resistens uppstår alltså genom flyttning eller minskning av genetisk information. Och naturligtvis kan inte dessa processer öka DNA-informationen, oavsett hur många miljoner år man håller på!

Anders Gärdeborn


Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan