Om det från början bara fanns två människor, hur kan det då bli flera miljarder människor på bara några tusen år?

Ja, det gör det! Antag för enkelhets skull att i varje generation fördubblas antalet människor. I första generationen finns det 2 människor, i nästa 4, i det tredje 8, i det fjärde 16 osv. Vet du hur många människor det skulle bli i den 34:e generationen? 8,5 miljarder (234 - 233 = 233, eftersom vi måste räkna bort de 33 tidigare generationerna som dött), vilket är mer än vad det finns människor på jorden idag!

Hur lång tid tar det? 34 generationer ā 40 år vardera = 1360 år. Alltså: om varje människa på jorden ger upphov till två nya barn så tar det alltså bara knappt 1400 år för jordens befolkning att växa från två människor till c:a 8,5 miljarder.

Exponentiell tillväxt kallas det på matematikens språk, och rent matematiskt är en "explosionsartade tillväxt" fullt möjlig. Och det är ren matematik; det har inte ett dugg med skapelse eller evolution att göra!

Den enkla matematiken ovan kombinerat med det faktum att det har gått flera tusen år sedan Adam och Eva, gör att det är fullt möjligt att tänka sig att jordens befolkning växt från två personer till flera miljarder under några tusen år. F.ö. fördubblas jordens befolkning idag vart 61:e år; på 1960-talet var takten vart 35:e år. Så antagandet ovan om en fördubbling på 40 år är f.ö. även empiriskt rimlig.

Enligt Nationalencyklopedin var världens befolkning år 1650 c:a 500 miljoner. Så på bara 350 år har befolkningen tolvdubblats, från 0,5 miljarder till 6 miljarder, vilket illustrerar exponentiell tillväxt!

Paul Annala

Källor/vidareläsning:
Nationalencyklopedin, artikeln Exponentiell tillväxt
Nationalencyklopedin, artikeln Befolkningstillväxt
Webbsiten About.com om befolkningstillväxt
(Du måste vara abonnent på NE för att kunna följa länkarna ovan!)

Upp | Skriv ut sidan  Skriv ut sidan